KONTINGENTSATSER FOR 2018-19

Vi har “studenterpriser” for alle:

Mix, Herre 1 , Dame 1, Herre 2 : 1000,- kr

Ungdomsholdet: 500,- kr

GIRONUMMER:

Er dit girokort blevet væk, så kontakt kassereren eller din holdrep., eller du kan bruge netbank:

Korttype: 73 Gironummer: 88224809

Kontooverførsel. Reg.n:. 7264 Konto:  0001244669 Djursland Bank.

Husk navn og adresse med mindre du gerne vil støtte klubben med et anonymt bidrag ud over kontingentet;-)