Indkaldelse til ordinær generalforsamling+klubfest

Hermed kommer så den officielle indkaldelse til klubbens ordinære generalforsamling og efterfølgende klubfest. Det sker fredag d. 5. april kl. 18:00 i fodboldens klubhus på O.I. Offersensvej 10, Åbyhøj.

Det foregår sådan at vi holder generalforsamling først (en lille times tid) og efterfølgende holder vi fest, hvor klubben giver nogen mad, og man kan så købe diverse drikkevarer til maden og efterfølgende. Herefter fester og hygger vi til vi ikke gider mere! Så det koster ikke andet end det man køber i baren J.

Da der skal bestilles mad, er det vigtig med tilmelding! Så hvis du vil med skal du seneste onsdag 27. marts tilmelde dig i Holdsport app’en eller tilmelde til træning eller sende en mail til kachr@eg.dk.

Generalforsamling og fest i Åbyhøj Volleyball

fredag d. 5. april 2024 kl. 18:00

Generalforsamling og efterfølgende spisning/fest afholdes i fodbold klubhuset på O.I. Offersensvej 10, Åbyhøj

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet 2023 / budget 2024
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
På valg:

Jack Jørgensen (genopstiller)

Poul Erik List (genopstiller)

Karsten Christiansen (genopstiller)

Valg af suppleant for 1 år

6. Valg af revisor samt 1 suppleant

7. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. marts 2024.

Efter generalforsamlingen er der fest/hygge, hvor klubben giver lidt mad !!! Derfor vigtig med tilmelding seneste 27. marts med Holdsport app’en eller en mail til kachr@eg.dk eller tilmelding til træning.

Der vil være mulighed for at købe vand, vin & øl og lidt forskelligt spiritus til rimelige priser ! Igen i år venter det obligatoriske Looping Louie, bordfodbold, pool osv. 😊.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *